skip to Main Content

Mano-Term är ett familjeföretag i andra generationen. 1946 startade Ingolf Bö Mano-Term i en källarlokal i Västerås. I början av 60-talet flyttade företaget till Helsingborg och 1968 uppfördes en ny fabrik på Landskronavägen där verksamheten bedrivs idag.

Tillverkningen började med manometrar och termometrar för värmepannor, därav namnet Mano-Term. Redan på 50-talet övergick tillverkningen till nivåmätare och överfyllnadsskydd för oljecisterner.Under 60-talet utgick de pneumatiska nivåmätarna från sortimentet och ersattes av mekaniska flottörmätare typ Mano-Clock.

I början av 70-talet började elektroniska överfyllnadsskydd typ Mano-X tillverkas i stor skala och de mekaniska överfyllnadsskydden utgick. Nivåmätare Mano-Clock har utvecklats mycket under åren och tillverkas idag i många olika utföranden.

Företaget ägs och drivs idag av Per Bö

Mano-Term någon gång på 50-talet

prod_11

Utmattningstest.

prod_7

Montering av mätare.

prod_5

Montering av mätverk.

prod_3

Bearbetning av mätarhus.

prod_1

Fabriken.

prod_12

Test i klimatkammare.

prod_6

Montering av mätare.

prod_4

Tryckning av mätarskalor.

prod_2

Bearbetning av styrrör.

Tillverkat i Sverige för Nordiska förhållanden