skip to Main Content
Mano-Term Level Gauges

Kvalité, service och långsiktighet sedan 1946

Kvalité, service och långsiktighet sedan 1946

Vi tillverkar elektroniska överfyllnadsskydd (enligt Svensk standard SS 428 08 60) samt mekaniska nivåmätare för cisterner och transportbehållare (IBC). Eftersom vi själva tillverkar samtliga produkter kan vi övervaka och garantera kvalitet. Vi har även möjlighet att kundanpassa produkterna.

Mano-Term är ett familjeföretag i andra generationen. 1946 startade Ingolf Bö Mano-Term i en källarlokal i Västerås. I början av 60-talet flyttade företaget till Helsingborg och 1968 uppfördes en ny fabrik på Landskronavägen där verksamheten bedrivs idag.

Quality gauges made in Sweden