• Level gauge Mano-Clock ADR
  • Level gauge Mano-Clock
  • Level gauge Mano-Clock W
  • Level gauge Mano-Clock Multi
  • Level gauge Mano-Clock L3E

Kvalité, Service, Långsiktighet

Vi tillverkar elektroniska överfyllnadsskydd (enligt Svensk standard SS 428 08 60)samt mekaniska nivåmätare för cisterner och transportbehållare (IBC).
Eftersom vi själva tillverkar samtliga produkter kan vi övervaka och garantera kvalitet. Vi har även möjlighet att kundanpassa produkterna.

Försäljning sker övervägande till tanktillverkare, rörgrossister och återförsäljare i norra Europa.

since1946_start